Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018- 4 września 2017r.

2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2017 r.

3. Ferie zimowe - 12 - 25 lutego 2018 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

5. Zakończenie zajęć w roku szk. 2017/2018 - 22 czerwca 2018r.


Na podstawie & 5 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z dnia 05.10.2010 r.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce
ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w następujących terminach:

2 listopada 2017 r. 3 listopada 2017 r. 30 kwietnia 2018 r. 2 maja 2018 r. 4 maja 2018 r. W podanych wyżej terminach nie będą się odbywać zajęcia lekcyjne, natomiast szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczniów i rodziców (zgodnie z rozporządzeniem).

sppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone