Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017


1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017- 1 września 2016r.

2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2016 r.

3. Ferie zimowe - 30 stycznia - 12 lutego 2017 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna - 13 - 18 kwietnia 2017 r.

5. Zakończenie zajęć w roku szk. 2016/2017 - 23 czerwca 2017r.


Na podstawie & 5 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z dnia 05.10.2010 r.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce
ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 w następujących terminach:

31 października 2016 r. 2 maja 2017 r. 16 czerwca 2017 r. W podanych wyżej terminach nie będą się odbywać zajęcia lekcyjne, natomiast szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczniów i rodziców (zgodnie z rozporządzeniem).

sppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone