Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

"Stop przemocy"

"Przyszedł już czas, najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie!" /Czesław Niemen/

Pod tym hasłem w dniach od 31.01 - 06.02.2006 roku w naszej szkole trwał tydzień profilaktyki propagujący przeciwdziałanie agresji.
Agresja wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem bardzo powszechnym we współczesnym świecie. Coraz częściej przenika do życia rodzinnego. Słyszymy też o agresji w szkole w relacji uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel. Czasami czujemy się bezradni wobec tego, co dzieje się wokół nas.

Przeprowadzonej w naszej szkole akcji, towarzyszyły takie działania jak:
- Konkurs na najciekawszy rysunek, plakat i pracę literacką o tematyce przeciwdziałania agresji i propagujące hasła tolerancji, koleżeństwa, miłości.
- Naszą szkołę odwiedził także teatr "Horyzont" z Krakowa. Treścią przedstawienia była historia trojga nastolatków, prezentujących odmienne postawy, a także podejmujących różne decyzje, które nie pozostają bez wpływu na ich życie. Aktorzy ukazali, jakie znaczenie ma prawidłowe kształtowanie osobowości młodego człowieka. Po przedstawieniu prezentowane były scenki profilaktyczne, w których udział brali nasi uczniowie. Wszystkie dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały i aktywnie uczestniczyły w tym programie.
- Uroczysty apel podsumowujący całe przedsięwzięcie odbył się 6 lutego. Uczniowie przedstawili krótki program artystyczny pt. "Dziwny jest ten świat" związany z tematyką akcji i propagujący zachowania antyagresywne. Kolejne dni obfitowały w zajęcia przeprowadzone na godzinach wychowawczych, na których wyświetlano uczniom na projektorze materiały dotyczące agresji, jej źródła i sposoby reagowania na jej przejawy.
- Przeprowadzono również ankietę wśród uczniów klas IV - VI pt "Czy czujesz się bezpieczny w swojej szkole?"
- W ramach profilaktyki, w naszej szkole przeprowadzono także warsztaty terapeutyczne z psychologiem - terapeutą dotyczące agresji i przemocy. Zajęcia prowadzone były dla dzieci, rodziców i nauczycieli a ich temat to: "Jak skutecznie zapobiegać agresji?".

Trzeba mieć świadomość tego, że jeden dzień profilaktyczny nie wystarczy. Może on być początkiem przeciwdziałania agresji, do którego w przyszłości włączą się nie tylko nasi uczniowie, ale także cała społeczność. Bowiem każdy powstający do walki z agresją program, uwzględniający chęć współpracy szkoły, rodziców i uczniów ma szansę przy ich dalszym zorganizowaniu odnieść pozytywne skutki.

sppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone