Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka
w Paszkówce

34-113 Paszkówka, tel/fax: (033) 879-30-47

2019-01-30Rekrutacja 2019/2020 do przedszkola oraz klasy I

Rekrutacja 2019/2020


W okresie od dnia 25 marca 2019 roku do dnia 1 kwietnia 2019 roku
potrwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica


Wójt Gminy Brzeźnica
podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, na  rok szkolny 2019/2020, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, a także terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.

Kryteria rekrutacji, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria:

- do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
określa Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - Do pobrania

- do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa Uchwała Nr  XXIV/239/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 roku w  sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do  publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

- do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
określa Zarządzenie Nr OS.0050.11.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 28 stycznia 2019 roku w  sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, na rok szkolnym 2019/2020- Do pobrania

Wzór wniosku o przyjęcie:

-do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
określa Zarządzenie Nr OS.0050.12.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 28  stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica

Wzór wniosku do pobrania
« powrót do poprzedniej strony

sppaszkowka.iap.pl

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

Autor

Przeglądaj w najnowszej wersji swojej przeglądarki. Wszelkie prawa zastrzeżone